Ved du, hvordan du vil leve op til at honorere de 6 principper?

Gennemsigtighed

 • Ret til indsigt

 • Ret til at kende formål med behandling af persondata

 • Ret til sletning af unødige oplysninger

 • Der er oplysningspligt om behandling og formål

 • Der er mulighed for at tage persondata med sig

Opbevaringstiden

 • Må ikke være længere, end det tjener formål eller grundlag

 • Skal være oplyst

 • Skal være dokumenteret og kontrollerbar

Formålet

 • Skal være lovligt og rimeligt

 • Skal være udtrykkeligt angivet

 • Skal være oplyst

 • Må ikke udvides uden samtykke

 • Skal hvile på et grundlag (hjemmel)

Behandlinger

 • Skal ligge indenfor formålet

 • Skal fremgå tydeligt

 • Videregivelser skal oplyses

 • Sletning skal være sat i rutine

Datakvalitet i persondata

 • Skal være tilstrækkelige

 • Skal være relevante

 • Skal være minimeret til det nødvendige

 • Skal være korrekte

 • Skal være ajourførte

Sikkerhed

 • Passende digitale og manuelle processer

 • Medarbejdere skal være uddannet og aware

 • Adgang til data skal styres

 • Persondata skal beskyttes og sikres

 • Skal overvåges og kontrolleres løbende

Leder du efter den røde tråd?  Hvordan du skal komme i gang?

Planlægning

Planlæg jeres indsats, inden den nye databeskyttelseslov træder i kraft 25. maj 2018.
Tag ledelsen i ed på tildeling af de nødvendige ressourcer.
Udpeg en projektleder og nøglepersoner.
Definer omfang og afgrænsning:
Hvilke afdelinger og lokationer.

 

Nye initiativer

Udarbejd en beredskabsplan på grundlag af de sete risici i jeres behandlinger af persondata.
Opdater jeres nuværende politikker og procedurer. Skriv det ind i en synlig medarbejderhåndbog.
Sikr jer, at samtykker er afgivet korrekt og er dokumenteret, samt jeres oplysningspligt sker fyldest og anvendes ved indsamling af persondata.

Skab et overblik

Få styr på jeres formål med behandlingerne:
Er de rimelige og begrundede?
Identificer risici og find eventuelle huller.

Udarbejde en GAP analyse:
Tjek, hvorvidt I overholder de nye regler.

 

Organiser processer

Uddan medarbejderne, så de er klar over vigtigheden af at passe godt på de persondata, I har lovet en person at passe på.
Få ryddet op i gamle arkiver, mails og dokumenter.
Digitaliser og strømlin korrespondancer, hvori der indgår persondata.

Få nye rutiner, der sikrer, at I lever op til jeres egne standarder.

Få styr på sikkerheden

Stil krav til jeres softwareudbydere om dataminimering og at systemerne understøtter medarbejdernes arbejde, så sikkerheden sker automatisk.

Få udarbejdet databehandlingskontrakter med alle, der behandler persondata for jer:
IT-leverandører og samarbejdspartnere mv.

 

Årshjul

Implementer de nye procedurer i jeres arbejdsrutiner.
Få dokumentationerne på plads og gør dem synlige.
Lav en plan for review af jeres behandling af persondata, da det er en tilbagevendende opgave.ARKIVO's OPGAVE ER AT SKABE OVERBLIK OG STRUKTUR, SÅ DU KAN TRÆFFE DE RETTE VALG OG FORANSTALTNINGER

ARKIVO Online

Værktøjet, der hjælper jer godt igennem alle processerne.

Så I står med et overblik over:

 • Arbejdsopgaver og behandlinger
 • Aktuelle risici
 • Politikker og procedurer
 • Systemers sårbarheder
 • Medarbejdernes awareness

I har et grundlag for:

 • GAP analyser
 • Revisorpåtegnelser
 • Nye intiativer og handlingsplaner

I har efterfølgende mulighed for:

 • Dokumentationer
 • Kontrol og reviews
 • Opfylde Fortegnelseskravet

Hands-on assistance eller konsulentbistand

 

Det er vel ingen hemmelighed, at hverdagens opgaver nemt griber os alle.

Man har den gode intention om at nå i mål med alle krav og initiativer,

men det kan være svært at nå i en almindelig, travl hverdag.

Så er det godt, at vi gerne vil gøre arbejdet for jer.

ARKIVO kan løse opgaven helt eller delvist, som det passer jer.

Det kan være som sparringspartner, rådgiver eller helt konkret "hands-on" arbejde.

Det kan fint ske som en del af, at I selv taster ind i ARKIVO Online.

 

Vi tilbyder desuden  intromøder og workshops.

­