Hvor klar er I, når det handler om at honorere de 6 principper i Databeskyttelsesloven?

0%
Håndtering
0%
Formål og grundlag
0%
Opbevaringstid
0%
Kvalitet og aktualitet
0%
Sikkerhed
0%
Videregivelser

Gennemsigtighed

 • Ret til indsigt

 • Ret til at kende formål med behandling af persondata

 • Ret til sletning af unødige oplysninger

 • Der er oplysningspligt om behandling og formål

 • Der er mulighed for at tage persondata med sig

Opbevaringstiden

 • Må ikke være længere, end det tjener formål eller grundlag

 • Skal være oplyst

 • Skal være dokumenteret og kontrollerbar

Formålet

 • Skal være lovligt og rimeligt

 • Skal være udtrykkeligt angivet

 • Skal være oplyst

 • Må ikke udvides uden samtykke

 • Skal hvile på et grundlag (hjemmel)

Behandlinger

 • Skal ligge indenfor formålet

 • Skal fremgå tydeligt

 • Videregivelser skal oplyses

 • Sletning skal være sat i rutine

Datakvalitet i persondata

 • Skal være tilstrækkelige

 • Skal være relevante

 • Skal være minimeret til det nødvendige

 • Skal være korrekte

 • Skal være ajourførte

Sikkerhed

 • Passende digitale og manuelle processer

 • Medarbejdere skal være uddannet og aware

 • Adgang til data skal styres

 • Persondata skal beskyttes og sikres

 • Skal overvåges og kontrolleres løbende

Leder du efter den røde tråd?  Hvordan du skal komme i gang?

Planlægning
Planlæg jeres GDPR indsats godt og grundigt.
Så der tages ejerskab - og et engagement udvikles.
Tag ledelsen i ed på tildeling af de nødvendige ressourcer.

 

Nye initiativer
Hvor har I sårbare processer?
Hvad vil I gøre ved det?
Hvem skal gøre noget?
Og hvornår?

Kend jeres persondata landskab
Hvorfor behandler I persondata?
Må I behandle persondata, som I gør?
Hvem gør hvad?
Hvem deler I persondata med?

 

 

Forbedr evt. processerne
Ryd op
Begræns
Slet

Få styr på sikkerheden
Både den interne og den eksterne.
Stil krav til medarbejdere og samarbejdspartnere.

Stil krav til systemer og arbejdsgange.

 

 

Egenkontrol
Hav dokumentation på plads
Hav rutine for kontrol og auditARKIVO's OPGAVE ER AT UNDERSTØTTE med GDPR ANALYSEVÆRKTØJER, SÅ DU KAN TRÆFFE DE RETTE VALG OG FORANSTALTNINGER

ARKIVO Online

Værktøjet, der hjælper jer godt igennem alle processerne.

Så I står med et overblik over:

 • Arbejdsopgaver og behandlinger
 • Aktuelle risici
 • Politikker og procedurer
 • Systemers sårbarheder
 • Medarbejdernes awareness

I har et grundlag for:

 • GAP analyser
 • Revisorpåtegnelser
 • Nye intiativer og handlingsplaner

I har efterfølgende mulighed for:

 • Fyldestgørende dokumentation
 • Egenkontrol og reviews
 • Opfyldelse af Fortegnelseskravet
­