ARKIVO Online - GDPR dokumentationsværktøj

Der hersker ingen tvivl om, at opgaven med at leve op til Databeskyttelsesloven er en ekstra "byrde" i en travl hverdag.

ARKIVO ONLINE er en nem SharePoint-løsning, I kan bruge som GDPR- dokumentationsværktøj.

ARKIVO Online lever op til dokumentationskravene og guider jer igennem processerne.

Indhold

Spørgeskemaer

Mappingslister

Roller og ansvar

Resultater

Opfyldelse af fortegnelseskravet (artikel 30)

En detaljeret kortlægning af alle processer, hvor I håndterer, behandler eller videregiver persondata.

Opfyldelse af dokumentationskrav

Opfyldelse af kravet om en slettepolitik

Opfyldelse af kravet af dokumentation for en passende sikkerhed (artikel 32)

Registrering, opmærkning:

Sikkerhedsforanstaltninger

Systemer - fysiske og digitale

IT-udstyr

Databehandlere, med-dataansvarlige og øvrige 3. parter

Grundlag og formål

Persondatatyper og kategorier

Datasubjekt (registrerede) typer

Dokumenter, der indeholder persondata

Politikker og instrukser

Medarbejderuddannelse

Risikovurderinger

Håndtering af anmodninger

Håndtering af databrud

Slettepolitikker

Handleplaner og initiativer

Reviews og egenkontrol

Anvendelse

GAP-analyser

Revisorpåtegnelser

Fremtidige kontrol og reviews

 

 

ARKIVO Online - entreprise

 

Opstartspris
Inkluderer:

1 times opstartsupport

Branchespecifikke eksempeldata

Skabeloner til erklæringer, politikker mv. 

Løbende sparring

Gratis opdatering ved ny præcedens

3.500,-
 Brugerlicens op til 10 brugere pr. måned 995,-

Alle priser er ex. moms.  Læs i øvrigt vilkår og betingelser

 

Bestilling af ARKIVO Online

Fortæl dit navn
Ugyldig indtastning
Invalid Input
Skriv venligst postnr. og by
Ugyldig indtastning
Oplys venligst din emailadresse
Skriv venligst CVR-nummer
Skriv venligst, hvornår du ønsker at starte op
Uddyb gerne, hvad din henvendelse drejer sig om.

Jævnfør GPDR-reglerne bedes du acceptere måden, hvorpå ARKIVO behandler dine personoplysninger. Læs ARKIVO's Privatlivspolitik

Invalid Input
­