arkivo tilbyder assistance vedr. biblioteksdrift, governance & compliance - og ikke mindst: Datakontrol

Kursusmål:

Efter endt workshop har deltageren en grundlæggende forståelse for:

Hvorfor opbevarer I persondata?
Hvilke grundlag giver jer lov til at opbevare persondata?
Hvilke persondata må I behandle?
Hvor længe må I opbevare data?
Hvordan I får skabt rutiner for sletning?
Hvordan kan I skabe ensartet sletning ved hjælp af kassationskoder?
Hvordan sikrer I, at I ikke får genindlæst slettede persondata?
Udarbejdelse af en slettepolitik, der kan implementeres i relevante systemer og arbejdsgange

Form og indhold:

Der arbejdes helt konkret med jeres data

 

Form: Foranalyser + Oplæg + Individuelt arbejde + Gruppearbejde

Målgruppe: Journalmedarbejdere

Forberedelse inden: Kortlægning af lovkrav, dokumentaionskrav og andre forpligtelser

Sted: Online eller hos jer

Varighed: Workshoppen deles op i 2- 3 moduler, hvor der arbejdes undervejs og imellem hver gang

Pris: Aftales nærmere

 

­