Begrebsmodellering, governance & standardisering af data

GDPR er en fantastisk katalysator for at kigge indad på de - måske - dårlige vaner, uhensigtsmæssige arbejdsgange - og ikke mindst sikre, at I stadig er en troværdig samarbejdspartner

GDPR skal løbes i gang og til stadighed holdes vedlige og ajour!

Som ekstern konsulent kan arkivo sparre jer igennem hele jeres GDPR-projekt:

Arkivo aka Hanne

ser det som sin fornemmeste opgave, at

1. At forstå organisationen
2. At acceptere og vende modstanden på GDPR og/eller ændrede arbejdsformer
3. At tænke 2 skridt foran
4. At omsætte jura til praksis
5. At gøre GDPR situationsbestemt
6. At droppe at skyde gråspurve med kanoner
7. At erkende sin begrænsning og søge sparring hos konkolleger/fagfæller
8. At leve med at GDPR ikke er et kvikfix, men et langt og sejt træk
9. At holde organisationen på rette kurs
10. At italesætte - igen og igen og igen, hvad god dataskik er

Formen kan aftales

Det kan være som ad hoc timer, projektansættelse, eller som fast tilknytning hos jer.

Det er vigtigt at påpege, at et GDPR-projekt kun bliver en succes, hvis det forankres internt hos jer.

Så sørg for at have den indre organisering med en evt. styregruppe på plads, inden I går i gang ...

 

­