Kontekstbaseret information

 

 

 

arkivo hjælper dig gerne med dit GDPR-arbejde på flg. områder:

Alle virksomheder og foreninger, der behandler 1 - een! - persondata om et menneske skal føre en fortegnelse, der beskriver hvordan og hvilke persondata der bearbejdes på den ene eller anden måde.

En GDPR-fortegnelse skal rumme:

 • Hvilke gyldige formål der er for at behandle persondata
 • Hvad der begrunder behandlingen af persondata
 • Hvor persondata behandles, videregives, opbevares og slettes
 • Hvilken sikkerhed man lægger for dagen
 • Hvilke risici man har vurderet, der kan være i forbindelse med behandlingen
 • Hvordan man sikrer sig en god dataskik
 • Hvem man deler persondata med
 • Hvem persondata omhandler
 • Og sidst, men ikke mindst hvilke typer af persondata man behandler

Derudover er der krav om, at man sikrer

 • Korrekte opbevaringstider
 • At man har defineret gangbare sletterutiner
 • At data er korrekte og ajourførte

 

­