Kontekstbaseret information

 

 

 

Skab DIN systematik og struktur, når det gælder:

Intro

Alt starter ved en tanke -  en tanke bliver til et ord - et ord bliver til en beslutning, en handling, en besked til andre osv.

Igennem tiderne har mennesker kommunikeret med de materialer og værktøjer, der har været tilgængelige.

Det har været alt fra røgsignaler, morsesystemer til hulemalerier.

”Sproget” har været visuelt, auditivt og kinæstetisk (berøring osv.)

Siden Gutenberg har papiret og det skrevne ord været måden at formidle doktriner, tanker og budskaber.

Transporten har bevæget sig fra brevduer over kongens mænd til noget, der hed postvæsenet til digital kommunikation.

 

Hvornår er noget et dokument kan du så spørge?

Det er sjældent at vi betragter en indkøbsseddel som et dokument, der er værd at beskæftige sig med i eftertiden.

Det vil være forbeholdt de få historikere og madkonsulent at interessere sig for, hvad man spiste i en given tid.

Men lige så snart et stykke papir med ord kan få en konsekvens for fællesskabet, samtiden eller organisationen, så er det værd at beskæftige sig med.

Det kan være en aftale, en opskrift, en kontrakt, en beskrivelse og lignende ting, som giver mening for flere og andre end skribenten selv.

 

Har det snerten af at tegne hele ”butikken”, så er det et forretningskritisk dokument

Vi har brug for at vide:
 

  • Hvad er det skrevet til?
  • Hvorfor er det skrevet?
  • I hvilken sammenhæng er det skrevet?
  • Hvem kan også have interesse i dette dokument?
  • Hvilke kilder er der brugt til at skrive dokumentet
  • ·Osv. osv.

 

Så dokumentet får en relevant levetid i sin sammenhæng og eftertid - og ikke blot lige så godt kunne være arkiveret lodret med det samme!

­