GDPR,begrebsmodellering, governance & standardisering af data

Hvad er kapitalen i din virksomhed?

GDPR

Kort fortalt

Hav det rette behandlingsgrundlag

Hav et legitimt og rimeligt formål

Hav kun de nødvendige data hos dig

Sørg for at data er korrekte og ajourførte

Opbevar persondata så kort tid som muligt

Værn om integritet og fortrolighed

Formøde

Har du brug for et afklarende møde?

Måske er du endnu i den spæde start i forhold til dit projekt?

Har du derfor brug til sparring, når det gælder omfang, afgrænsning, tilrettelæggelse, interessenter, tidsplan mv.?

Så kan vi fint aftale et formøde, hvor du får styr på dit projekt

Få styr på GDPR

... nemt og enkelt

ARKIVO Online leder dig trin-for-trin igennem dit GDPR-projekt:

✔ Artikel 30-fortegnelsen

✔ Risikoanalysen

✔ GAPS

✔ Forbedringspotentialer

✔ Databehandlere

✔ Teknisk og organisatorisk sikkerhed

✔ Egenkontrol

 

­