arkivo anvender ingen cookies
Der spores ikke, at du har været en tur forbi dette site!

 

arkivo anvender ingen cookies
Der spores ikke, at du har været en tur forbi dette site!

arkivo startede i 2009

arkivo hjælper små og store virksomheder med at holde styr på data og dokumenter

arkivo bistår gerne til interne projekter indenfor GDPR og dokumenthåndtering

arkivo har mange års erfaring med de fleste CRM/CMS/arkiv/biblioteksløsninger

arkivo arbejder primært på Sjælland

arkivo arbejder gerne remote og via Teams

Tidligere opgaver

Informationsspecialistopgaver:

 • Struktur og oprydning af mere end 120.000 filer
 • Workshops med de interne medarbejdere
 • Baggrundsmateriale til  struktur og metadata berigelse af alle dokumenter

Interim Information manager, SharePoint admin mv.

 • Dataklassifikation
 • Metadataberigelser
 • Emneordstaxonomi
 • Journalplan
 • Jeg arbejdede næsten 1 år på Folketingets bibliotek.: Accession, vedligehold, og forberedelsesarbejde til lovudkast, dvs. jeg indsamlede viden og data, både for og imod, et lovudkast. Mine områder her var Skat og Kirke
 • Oprettelse af et bibliotekssystem med en metadataskabelon (tagging) til beskrivelse af de forskellige historiefortællingsstile.

Sproglig lokalisering: Taksonomistruktur baseret på søgeadfærdslogfiler: Hver uge i seks måneder fik jeg en liste over 15.000 søgeadfærd og baseret på disse resultater skulle jeg kategorisere ord og begreber. Målet var at forbedre folks søgeresultat med 3%. Det lykkedes mig at forbedre resultaterne med 14%.

 • Opbygning af nyt dokumenthåndteringssystem; DocuNote
 • Gennemgang og analysering af eksisterende datamateriale
 • Governance og praksis for fremtidig dokumenthåndtering
 • Dataklassifikation
 • Metadataberigelser
 • Emneordstaxonomi
 • Journalplan
 • Opsætning af rettighedsstyring
 • Workshops med medarbejdere
 • Foranalyse til opbygning af et virksomhedsarkiv
 • Dokumentation, alt fra produkttegninger, serviceark, kontrakter osv. til fysiske objekter, såsom gamle produkter, værktøjer osv.
 • Forarbejde til konsistens i det kommende registreringsarbejde, så det tog afsæt i alle interessenters interesser, herunder interne, såsom produktudvikling, markedsføring, jubilæumspublikationer, krisestyring osv. 
 • Ekstern konsulent til implementering, ERFA og support.

 • Den 400 år gamle porcelænsfabrik skulle flytte al sin produktion til Thailand. Jeg blev derfor hyret til at registrere og beskrive en unika-samling

 • Formidling af nyt patientjournalsystem

Dette er en statsinstitution med placeringer i hele landet.
De skal have et nyt intranet på tværs af alle enheder.

Jeg fik opgaven med at oprette en ny struktur og et kontrolleret søgeordsregister til dem.

 • Aflevering af afleveringspligtigt materiale til Statens Arkiver
 • Opbygning af et nyt fagbibliotek for 3F: Sammenlægning af et gammelt KAD og SID bibliotek med ca. 12.000 bind.
 • Materialeindkøb, bortskaffelse af materialer fra de nedlagte fagbiblioteker
 • Økonomi
 • Forberedelse, servicering af kursusdeltagere, TR-folk og lærere
 • Biblioteksorientering.

GDPR opgaver:

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

DPO-rollen

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

 

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

Helt GDPR-projekt:

 • Fortegnelse
 • Databehandlere
 • Risikoanalyse
 • Sikkerhedsforanstaltning
 • Databrudshåndtering
 • Medarbejder awareness

DPO-rollen

arkivo drives og ejes af Hanne B. Laursen

Hanne B. Laursen

Indehaver/informationsspecialist

DB Bibliotekar

Lead Auditor

DPO/ GDPR-konsulent

Kontakt arkivo i dag