arkivo anvender ingen cookies
Der spores ikke, at du har været en tur forbi dette site!

 

arkivo anvender ingen cookies
Der spores ikke, at du har været en tur forbi dette site!

Et intuitivt værktøj til GDPR-dokumentation

arkivo online kan anvendes af alle, uanset om du kender GDPR-reglerne eller ej.

Systemet leder dig igennem de gældende krav.

Hvor omfattende du vil udarbejde din GDPR-dokumentation, afhænger af, hvilke typer persondata du behandler, hvor mange personer du behandler persondata om - og hvad du GØR med persondata.

Fra du tager persondata ind ad din døre, til du smider dem væk igen, skal du have fuldstændigt overblik over, hvilke risici der er forbundet med det, du gør.

Det er dit ansvar som dataansvarlig at sikre, at du kan håndtere:

  • Anmodningskrav fra de registrerede personer (ret til indsigt)
  • Evt. databrud
  • Rette sikkerhed
  • Rettidig sletning af persondata

For at skabe overblik over alle dine aktiviteter omkring persondata, er det er krav, at du fører en "artikel-30"-fortegnelse.

Det er ikke noget krav til, hvordan du skal opretholde din fortegnelse, dog skal den være elektronisk tilgængelig - og den skal kunne fremfindes med kort varsel.

Hør mere om arkivo online

arkivo online kan hjælpe dig med at opfylde GDPR-kravene

(om du overholder reglerne, er dog op til dig )

Oversigt over:

Alle dine behandlingsaktiviteter

Dine formål med at behandler persondata

De rammer (grundlag), du har for at behandle persondata

De mulige risici (ift. integritet, fortrolighed og tilgængelighed)

Dit systemlandskab

Dine 3. parter (herunder databehandlere)

De foranstaltninger, du har foretaget for at imødese mulige risici

Organisationens bevidsthed om dataetik

Hvem du behandler persondata om

Hvilke persondata du behandler

Hvor du opbevarer hvilke persondata

Hvornår du sletter persondata

Risikoanalyse af databehandlere

Tilsynsplan for databehandlere

Egenkontrol af databehandlere

Årshjul for kontrol af databehandlere

Databrudslog
Beredskabsplan (template)
Ledelse og styring af hændelser (template)
Handlingsplan for nye initiativer (template) 

Spot hvor og hvornår du ikke opfylder kravene

Ekstern: Opfyldelse af din Oplysningspligt

Intern: Hvad skal I gøre i dagligdagen

Arkivo Online

Arkivo Online

Dokumentation af dit GDPR-arbejde

arkivo online bygger på en Microsoft SharePoint-løsning.

Dvs. at arkivo online integreres i din egen Microsoft 365-løsning.

Udover den obligatoriske artikel 30-fortegnelse kan du her holde styr på dine risici, din sikkerhed (herunder dine databehandlere), dit systemlandskab, dine medarbejderes awareness.

Du kan føre databrudslog.

Ikke mindst, så kan du holde styr på din årsag, dine formål og dine rammer for overhovedet at behandle persondata.

Book ½ times demo af arkivo online

Få en demonstration af arkivo online og se, om det er løsningen for dig

BOOK NU

Lidt statistik

Brugere af arkivo online

I 2017

startede arkivo online

Item title

19 virksomheder

har indtil nu anvendt arkivo online

Item title

arkivo online er et netværk af ca. 500 brugere

som kan få løbende sparring om GDPR

Item title